Essentieel voor iedere pipeline installatie; periodiek onderhoud

Pipeline installaties zijn belangrijk voor het transporteren van vloeistoffen en gassen. Dagelijks wordt er van alles door een pipeline vervoerd, ook gevaarlijke stoffen. Het is daarom ontzettend belangrijk dat pipelines goed onderhouden worden, anders kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Periodiek onderhoud is daarom belangrijk. Hierbij worden de pipelines om de zoveel tijd gecheckt op beschadigingen of storingen. Mocht er dan iets mis zijn, dan wordt er op tijd gehandeld voordat het mis kan gaan. Ook werkt periodiek onderhoud preventief. Is er een onderdeel bijna te oud om te werken? Dan kan dat gezien worden door dit soort onderhoud en zo op tijd worden vervangen, bijvoorbeeld bij Sealweld.

Wat gebeurt er bij periodiek onderhoud?

Onderdelen waar bij periodiek onderhoud naar gekeken kan worden, zijn bijvoorbeeld leidingen en kleppen. Als deze niet meer goed werken, dan kunnen er nieuwe onderdelen besteld worden, bijvoorbeeld via delta engineering. Naast het checken van onderdelen is het natuurlijk ook belangrijk om de pipelines te reinigen. Verder worden er metingen gedaan of de druk niet te hoog is en wordt de temperatuur ook gemeten.

Invloeden op de omgeving

Het periodiek onderhouden van de pipelines is niet alleen van belang voor het bedrijf dat de pipelines beheert. Ook voor de omgeving van het bedrijf is het belangrijk. Bij een lek lopen de mensen die in de omgeving wonen gevaar. Voor de natuur zijn lekkages ook grote bedreigingen. Als er te weinig gecontroleerd wordt, zou er zo maar een lek in een pipeline kunnen zitten. Als er door dit lek een gevaarlijke stof de natuur in komt, kan dit catastrofale gevolgen hebben voor mens en natuur. Het is daarom voor de gezondheid essentieel dat er periodieke controles worden uitgevoerd en de veiligheid van de mensen die bij het bedrijf werken, maar ook dat van mens en dier, worden verzekerd.